Nhà

Jia Hang International Logistics Co.,Ltd Kiểm soát chất lượng

Chứng nhận
chất lượng tốt Dịch vụ vận tải FCL giảm giá
chất lượng tốt Dịch vụ vận tải FCL giảm giá
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
QC Hồ sơ
Chứng chỉ
 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:AAA enterprise

  Số:20070701

  ngày phát hành:2007-07-01

  Ngày hết hạn:2008-07-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:Xinjia question

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:China International Freight Forwarding Top 100 Enterprises

  Số:20100907

  ngày phát hành:2010-09-07

  Ngày hết hạn:2011-09-07

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China International Freight Forwarders Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:Best Freight Forwarder Integrated Service Award

  Số:20110701

  ngày phát hành:2011-07-01

  Ngày hết hạn:2012-07-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2014 China's top ten competitive logistics companies

  Số:20141010

  ngày phát hành:2014-10-10

  Ngày hết hạn:2014-10-10

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:Freight forwarding company booking platform

  Số:20150101

  ngày phát hành:2015-01-01

  Ngày hết hạn:2016-01-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:Comprehensive service top ten freight forwarding company

  Số:20160507

  ngày phát hành:2016-05-07

  Ngày hết hạn:2016-05-07

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:Freight Forwarding Company E-Commerce Platinum Award

  Số:20160101

  ngày phát hành:2016-01-01

  Ngày hết hạn:2017-01-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:National logistics industry advanced collective

  Số:20160501

  ngày phát hành:2016-05-01

  Ngày hết hạn:2017-05-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Federation of Logistics and Purchasing

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2015 China International Freight Forwarding Logistics Top 100 Enterprises

  Số:20160728

  ngày phát hành:2016-07-28

  Ngày hết hạn:2017-07-28

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China International Freight Forwarders Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2015 China International Freight Forwarding Logistics Innovation Achievement Award

  Số:20160728

  ngày phát hành:2016-07-28

  Ngày hết hạn:2017-07-28

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China International Freight Forwarders Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2016 National Advanced Logistics Enterprise

  Số:20161030

  ngày phát hành:2016-10-30

  Ngày hết hạn:2017-10-30

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Communications Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:China Freight Industry Awards. Innovation award

  Số:20170101

  ngày phát hành:2017-01-01

  Ngày hết hạn:2018-01-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Industry Awards Review Committee

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:Member of China Shipping Weekly Council

  Số:20170101

  ngày phát hành:2017-01-01

  Ngày hết hạn:2018-01-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Aviation Weekly

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:International Shipping Enterprise Alliance

  Số:20170101

  ngày phát hành:2017-01-01

  Ngày hết hạn:2017-12-31

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:International Shipping Enterprise Alliance Secretariat

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:China Cargo Grand Prize Round Award

  Số:20170501

  ngày phát hành:2017-05-01

  Ngày hết hạn:2018-05-01

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Freight Industry Awards Organizing Committee

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2017 China Logistics Innovation Development Operation Mode Innovation Award

  Số:20171110

  ngày phát hành:2017-11-10

  Ngày hết hạn:2018-11-10

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China Communications Association

 • Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

  Tiêu chuẩn:2017 China International Freight Logistics Top 100 Enterprises

  Số:20180502

  ngày phát hành:2018-08-02

  Ngày hết hạn:2019-08-02

  Phạm vi/phạm vi:International logistics

  cấp bởi:China International Freight Forwarders Association

Chi tiết liên lạc
Jia Hang International Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr Allen

Tel: 86-519-68781609

Fax: 86-519-68781609

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)